Please wait a bit while StatShow is computing website's data...

Google search volume for "היכרויות"

Website results for "היכרויות"

 23 websites found

#35,389 (-11%) - jdate.co.il
Title: הכרויות בג'יידייט. מצא אהבה וקשר רציני - JDate
Description: .מצאו אהבה וקשר רציני. הצטרפו היום לעשרות אלפי חברים במאגר פנויים פנויות .JDate אתר הכרויות בינלאומי


Not available.
#154,836 (-27%) - goop.co.il
Title: פורטל goop: בניית אתרים, משחקים, הכרויות, בדיחות, תוכונות, פורומים ועוד...
Description: Not available


Not available.
#537,120 (-30%) - xlove.co.il
Title: הכרויות
Description: אתר הכרויות מהגדולים בארץ. באקסלאב רשומים עשרות אלפי נשים וגברים מושכים, משכילים, מצליחים, סקסיים... ממתינים לפקודתך - מוכנים להגשים כל פנטזי
#315,091 (-9%) - alpha.co.il
Title: הכרויות אקדמאים - אלפא
Description: אלפא היא קהילת היכרויות סגורה הפונה למנהלים, בכירים וקרייריסטים ובאה לתת מענה נדרש לקבוצת מנהלים, נשים וגברים, אשר נתקלים בקשיים בבואם לחפש
#883,260 (-52%) - aish.co.il
Title: אש התורה - אתר עם חכמת חיים
Description: הכל על יהדות. חגים, חברה ותרבות, רוחניות ומחשבה, היכרויות, משפחה, מצלמת הכותל, פרשת שבוע, היסטוריה ועוד
#1,498,176 (-38%) - s-net.co.il
Title: שדכנט - הכרויות לדתיים שידוכים לדתיים הכרויות חינם
Description: הכרויות לדתיים שידוכים עבור ציבור מסורתי ודתי השימוש בחינם