Please wait a bit while StatShow is computing website's data...

Google search volume for "startpunt"

Website results for "startpunt"

 12 websites found

#187,283 (+2%) - algemenestartpagina.nl
Title: Algemenestartpagina: Dé startpagina voor alles op internet
Description: algemene startpagina met dochterpagina's - Officieel grootste startpunt nl met link overzicht van de meeste onderwerpen om de juiste website te vinden
#616,686 (-34%) - q12.nl
Title: Q12.nl - homepage
Description: Homepage van Q12.nl
#694,791 (-12%) - zoekvinden.nl
Title: Zoekvinden.nl | Zoek en vind het op Zoekvinden.nl
Description: zoekvinden.nl, De startpagina als je het spoor bijster bent! Maak gratis een pagina aan en voeg links toe dmv het beheer. maak vandaag nog een gratis account aan!
#1,430,055 (-4%) - links4.com
Title: Home - Links4
Description: Op www.links4.com worden voor verschillende thema’s gerubriceerd links gepubliceerd waarmee de bezoeker snel een goed startpunt heeft voor informatie.
#3,818,149 (-54%) - startlinks.nl
Title: StartLinks.nl - ideaal startpunt voor uw zoektocht. Verwijzingen naar o.a. auto bedrijven boeken computer games internet media
Description: Ideaal startpunt voor uw zoektocht. Verwijzingen naar o.a. auto bedrijven boeken computer games internet media muziek overheid sport startpunt startpagina studie vakantie verzekering financieel vrije tijd wetenschap winkelen makelaar en woning sites.
#2,324,828 (-33%) - boogo.nl
Title: BooGO Startpagina
Description: BooGO Startpagina biedt een in categorien ingedeeld overzicht van belangrijkste Nederlandse websites.
#0 (0%) - startlinken.nl
Title: Startlinken.nl - de ideale startpagina!
Description: Startlinken.nl - de ideale startpagina! We bieden u een overzicht van de meest waardevolle links op internet. U kunt tevens uw persoonlijke links toevoegen.