Please wait a bit while StatShow is computing website's data...

Google search volume for "egovernment"

Website results for "egovernment"

 249 websites found

#16,996 (-21%) - dol.gov
Title: The U.S. Department of Labor Home Page
Description: The U.S. Department of Labor is charged with preparing the American workforce for new and better jobs. DOL is responsible for the administration and enforcement of over 180 federal statutes.
#39,536 (-7%) - public.lu
Title: Annuaire des sites Internet publics du Grand-Duché de Luxembourg
Description:
#36,842 (-17%) - nh.gov
Title: NH.gov - The Official Web Site of New Hampshire State Government
Description: Web portal for New Hampshire State Government's community of agency web sites and services


Not available.
#69,960 (-13%) - sd.gov
Title: State of South Dakota Official Home Page
Description: South Dakota's official State Government Website. Find out exactly what Governor Michael Rounds is accomplishing for the citizens of South Dakota. You can also visit the State News web site through here to find out what is going on in state government an
Keywords:South Dakota, Rushmore, Rounds, Pierre, internet, BIT, computer, education, services, information, hunting, fishing, camping, family, license, community, tourism, travel, legislation, state, state government, government, law, laws, health,
... (View More)
social, services, department, social services, game, fish, parks, ducks, pheasants, living, midwest, central, united, states, united states, judicial, attorney general, attorney, general, missouri, missouri river, rivers, streams, walleye, white, whitetail, deer, hills, black hills, sturgis, deadwood, gaming, oahe, forestry, people, communities, counties, county, town, rural, fly, fly-fishing, service direct, dakota, dakotas, native, americans, american, first nation, nation, sioux, indians, tribal, tribe, prescription, prescriptions, medical, senior, citizen, bad, badland, badlands, fossils, history, lewis, clark, lewis and clark, archaeology, science, sciences, information, technology, technologies, mining, miner, mine, mines, water, clean, clean water, bills, bill, regulation, regulations, great faces, faces, great, places, great places, horse, horses, cows, cattle, livestock, agriculture, feeding, farm, farming, produce, production, historical, center, historical center, book, books, library, state library, child, children, child care, care, human, human resources, gamble, gambling, lottery, tax, taxes, news, newsletter, newsletters, email, email services, list, listbots, registration, registrate, money, sport, sporting, sporting events, lifestyle, life, lifestyles, famous, famous people, music, video, pdf, pdfs, transportation, transport, agencies, departments, bureau, bureaus, commerce, egov, egovernment, on line forms, forms, human services, child support, enforcement, child enforcement, highway, highway patrol, patrol, homeland, homeland security, amber, amber alert, alert, weather, weather radio, weather radios, project, projects, homestake, homestake mining, bright start, sd, sdedweb, dakotans, dakotan, east, west, east river, west river, listings, listing, list, policy, policies, vote, voting, voter, vacation, vacationing, vacations, Black Hills, hills, black, Oahe, Oahe Dam, dakota(View Less)
#81,490 (-1%) - mvcr.cz
Title: Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republiky
Description: Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy p
Keywords:veřejná správa, státní správa, metodická pomoc obcím, modernizace veřejné správy, hodnocení dopadu regulace, územní členění státu, státní hranice a jejich vyměřování, státní, hospodářské a služební tajemství, bezpečnost, prevence kriminality, bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, osobní doklady, občanské průkazy, cestovní doklady, občan na úřadě, evidence obyvatel, rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo, petice, místní referendum, povolování organizací s mezinárodním prvkem,
... (View More)
#99,532 (-6%) - state.nh.us
Title: NH.gov - The Official Web Site of New Hampshire State Government
Description: Web portal for New Hampshire State Government's community of agency web sites and services
#115,621 (-8%) - oasis-open.org
Title: OASIS: Advancing open standards for the global information society
Description: OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) is an international, not-for-profit consortium that drives the development, convergence and adoption of open standards for the global information society.
#143,617 (+5%) - hidglobal.com
Title: HID Global - Secure Identity Solutions - Access Control, Secure Card Issuance
Description: HID Global is the trusted leader in providing access control and secure identity solutions, including secure card issuance, RFID technology, eGovernment and two factor authentication.
#160,612 (-17%) - etat.lu
Title: Annuaire des sites Internet publics du Grand-Duché de Luxembourg
Description:
#208,747 (-15%) - lmra.bh
Title: Labour Market Regulatory Authority - Bahrain
Description: The Labour Market Regulatory Authority (LMRA) is a government entity dedicated to reform Bahrain’s labour market.